Dzień mundurowca, czyli Nasze święto – 30.11.2018 r.

Dzień mundurowca nawiązuje do Dnia Podchorążego i święta szkolnictwa wojskowego. W tym dniu odbywa się ślubowanie kadetów pierwszej klasy mundurowej. Po ślubowaniu kadeci pozostaną w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP, gdzie w godzinach wieczorowo-nocnych odbywali zajęcia specjalistyczne zorganizowane we współpracy z Komendą Powiatową PSP pod kryptonimem “NOC W SZKOLE, CZYLI NOC NA SŁUŻBIE W PSP”

Ślubowanie

Kolejna uroczystość mundurowców z “Wazówny” za nami!

Tym razem było to ślubowanie klasy mundurowej, podczas którego złożyliśmy uroczystą rotę, zobowiązując się tym samym do dumnego reprezentowania szkoły i szanowania munduru, który tak często nosimy na sobie. Prócz tego otrzymaliśmy kolejny stopień – młodszy kadet, który uprawnia nas do nazywania siebie tym tytułem. Uroczystość poprowadzona i przygotowana przez kpt. Sławomira Żochowskiego odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. W piątek (tj. 30. 11. 2018 rok) od godziny 17.30 mieliśmy przyjemność gościć przedstawiciela Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Romana Mirowskiego, burmistrza miasta Mariusza Piątkowskiego, bryg. Pawła Warlikowskiego – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu – Dobrzyniu, w budynku której mieliśmy zaszczyt ślubować, przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu komisarza Wiśniewskiego, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu – Dobrzyniu Pana Piotra Wiśniewskiego, wicedyrektora Pana Dariusz Guzowskiego wraz z gronem pedagogicznym z “Wazówny” oraz Rodziców uczniów na czele z Panią Katarzyną Pomiankiewicz – Przewodniczącą Rady Rodziców. Uroczystość zakończyliśmy krótkimi pokazami, prezentując umiejętności, które udało nam się zdobyć od początku roku szkolnego. Był to m.in. pokaz z bronią krótką prezentowany przez dziewczyny oraz bronią długą prowadzony przez chłopców z klasy pierwszej. Prócz tego pokazaliśmy kilka chwytów z systemu “Combat 56”, a także, wystąpiliśmy z czarną taktyką. Cały pokaz zapoczątkował występ z elementami musztry w klasą pierwszą oraz musztra paradna zaprezentowana przez klasę drugą. Na koniec pokazów był też element taneczny, bo w końcu mundurówka potrafi wszystko i pokazana została zumba combat. Po ślubowaniu podsumowaliśmy uroczystość z gośćmi przy słodkim poczęstunku, przygotowując się do drugiej części przedsięwzięcia …….

GALERIA – Ślubowanie

Noc na służbie

Tego samego dnia przystąpiliśmy do mniej uroczystej części przyjęcia nas w szeregi kadetów: nocy na służbie, która dzięki gościnności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu Pana brygadiera Pawła Warlikowskiego odbyła się w strażnicy PSP. Podzieliliśmy się na drużyny zadaniowe, przez co nie zabrakło znajomego już smaku rywalizacji. Praca Strażaków została nam przybliżona nie tylko przez mile prowadzoną rozmowę z Panem Dyspozytorem, który w tym dniu pełnił dyżur oraz oprowadzenie po budynku i demonstrację sprzętu. Tuż przed godz. 22-giej ogłoszony został alarm bojowy dla kadetów i rozpoczęły się nocne manewry.

Po północy wszystkie drużyny wróciły z trasy. Następnym elementem był pokaz strażaków jak wygląda wyjazd bojowy i udział w akcji pożarniczej. Specjalnie dla nas straży zaimprowizowali palące się mieszkanie i sposób działania. Po pokazie, każda drużyna zaliczyła „wyjazd bojowy”. Po tym na kadetów czekało kolejne wyjście w teren.

A sen? Co to takiego? Tej nocy było to nieznane nam pojęcie, z którego wytrącały nas kolejne przygotowane atrakcje. Zintegrowaliśmy się jeszcze bardziej i z zapałem wypatrujemy kolejnego tego typu przedsięwzięcia! Do domu wróciliśmy na śniadanie: wyczerpani, ale zdecydowanie szczęśliwi.

GALERIA Noc na służbie

Dodaj komentarz