Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim

Łukasz SEIFERT

Patrycja LUBERADZKA

Maciej KOKOWICZ

 To w tym składzie reprezentacja kadetów z ZESPOŁU SZKÓŁ im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu z sukcesem przebrnęła przez eliminacje i zakwalifikowała się do finału pierwszego w historii Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKLASA Wojskowa”. Konkurs jest adresowany do uczniów klas o profilu wojskowym oddziałów przygotowania wojskowego i certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.

Zorganizowanie Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKLASA Wojskowa” to pomysł Biura do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” – koordynatora programów edukacyjnych MON, a sam Turniej został ogłoszony przez ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Turniej składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich, eliminacje, odbyły się w dniach 14-16 grudnia br. na platformie e-learningowej. Każdy z trzech uczniów reprezentujących szkołę musiał rozwiązać test. Indywidualnie zdobyte punkty następnie zostały zsumowane. Zmagania poprzedzone były samokształceniem.

W ten sposób spośród 99 zgłoszonych szkół, wyłoniono grupę tych, które walczyć będą o ćwierćfinał, zaplanowany w styczniu – po feriach zimowych, W tym gronie znalazła się nasza szkoła, która w kolejnej fazie Turnieju, rozgrywanej w systemie pucharowym, zmierzy się z PCE w Lęborku.

W finale, zaplanowanym na koniec stycznia, reprezentacja, który zwycięży, otrzyma tytuł mistrza Ekstraklasy Wojskowej i puchar przechodni. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc MON przewiduje nagrody rzeczowe.

Tematyka Turnieju obejmuje zagadnienia z programu nauczania w klasach mundurowych. To pytania m.in. z taktyki, pierwszej pomocy czy terenoznawstwa. Jest to więc doskonała forma wsparcia programu nauczania podczas konieczności przejścia na naukę zdalną. Pozostałe zalety Turnieju to: kształtowanie umiejętności współpracy i działania pod presją czasu i w warunkach ostrej rywalizacji; kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętnego, analitycznego korzystania z różnych źródeł informacji;integracja środowiska klas wojskowych, tworzenie wspólnoty opartej na pogłębianiu wiedzy i rywalizacji sportowej oraz promocja e-sportu.

Naszym kadetom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach Turnieju.

Dodaj komentarz