Dzień Mundurowca – ślubowanie klasy mundurowej

To już piąty raz obchodziliśmy święto jakim jest „Dzień Mundurowca”.

W trakcie tego święta uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązując się tym samym do dumnego reprezentowania szkoły i szanowania munduru, który tak często noszą na sobie. Zgodnie z regulaminem klas mundurowych tego otrzymali pierwszy stopień – młodszy kadet, który uprawnia ich do używania tytułu kadet. Uroczystość przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem wojskowym i już tradycją stało się, że odbyła się w strażnicy Powiatowej Straży Pożarnej.

Naszą uroczystość ślubowania uświetnili swoją obecnością burmistrz miasta Pan Mariusz PIĄTKOWSKI, komendant CS WOT w Toruniu płk Edward CHYŁA, zastępca komendanta KPP w Golubiu-Dobrzyniu mł. insp. Paweł BARTOSZEWSKI, komendant PSP w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. Witold JUSZCZAK, zastępca komendanta WKU w Brodnicy por. Grzegorz OSTROWSKI. Ponadto gościliśmy absolwentów, którzy swoją przyszłość związali dalej z mundurem kpr. Pchor. Julię SKONIECZNĄ studentkę LAW Dęblin oraz szer. Bartosza WIERZBOWSKIEGO żołnierza WOT służącego w 83 blp w Grudziądzu. Najśmielsze nasze oczekiwania przeszli rodzice, którzy przybyli tak licznie na uroczystość, wpierając swoje pociechy.

Oprócz ceremonii ślubowania w trakcie apelu kadeci zaprezentowali swoje umiejętności krótkimi pokazami, był m.in. pokaz z bronią krótką prezentowany przez dziewczyny oraz bronią długą prowadzony przez chłopców z klasy pierwszej. Prócz tego wystąpiliśmy z elementami czarnej taktyki. Cały pokaz zapoczątkował występ z elementami musztry w klasą pierwszą. A klasa druga zaprezentowała elementy musztry paradnej. Po ślubowaniu podsumowaliśmy uroczystość z gośćmi przy słodkim poczęstunku. Tak minęła nam pierwsza część Naszego święta. Na drugą …. czyli noc w szkole przemieściliśmy się zwartym pododdziałem do szkoły, gdzie jako SD posłużyła nam sala nr 108 ……..

Drugą część rozpoczęliśmy od apelu, gdzie sprawdziliśmy stan osobowy, a następnie ogłoszono alarm i rozpoczęliśmy manewry pk. „mundurowcy nocą”, które na punktach zabezpieczali kadeci klas trzecich. Zadań było tyle, że manewry zakończyliśmy tuż przed 6 rano. Zmęczeni, ale zadowoleni rozeszliśmy się do swoich domów.

Wizualizacja – “Już prawie 3 miesiące razem” na rozpoczęcie uroczystości

Galeria zdjęć ze ślubowania

Galeria zdjęć z nocnych manewrów

Dodaj komentarz